Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) www.eopyy.gov.gr
ΤΥΠΕΤ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) www.typet.gr
ΕΥΔΑΠ  -
ΕΔΟΕΑΠ (Δημοσιογράφοι) www.edoeap.gr
ΤΑΠΕΠΑ (Ταμείο Εκτελωνιστών)  -
ΕΤΥΑΠ / ΚΥΥΑΠ  -
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ  -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ - ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)  -
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)  -
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)  -
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)  -
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  -
eΔΑΠΥ www.apps.ika.gr/eEOPYY/faces/login.xhtml