ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ URL
Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.) www.osfe.gr
ΠΑΝελλήνια ΣΥνεταιριστική ΦΑρμακοποιών (ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ.) www.pansyfa.gr
ΣΥΝεταιρισμός Φαρμακοποιών ΠΕΙραιά (ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.) www.peifasyn.gr
ΣΥνεταιρισμός ΦΑρμακοποιών Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) www.pharmanet.gr
ΣΥνεταιρισμός ΦΑρμακοποιών Δράμας (ΣΥ.ΦΑ. ΔΡΑΜΑΣ) www.syfadra.gr
Συνεταιριστική Επιχείρηση ΦΑΡμακοποιών ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΦΑΡ. ΣΠΕ) www.sephar.gr
ΣΥνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΦΑρμακευτικών Συλλόγων ΔΥτικής Μακεδονίας (ΣΥ.Φ.ΦΑ.Σ.ΔΥ.Μ.) www.syfanet.gr
ΣΥνεταιρισμός ΦΑρμακοποιών Έβρου (ΣΥ.ΦΑ. ΕΒΡΟΥ)
www.syfae.gr
Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας (Σ.Φ.Η.Π.) www.sfhp.gr
ΣΥνεταιρισμός ΦΑρμακοποιών Καβάλας (ΣΥ.ΦΑ. ΚΑΒΑΛΑΣ) www.syfa.gr
ΣΥνεταιρισμός ΦΑρμακοποιών Καρδίτσας (ΣΥ.ΦΑ.Κ.) www.syfakarditsas.gr
ΣΥνεταιρισμός ΦΑρμακοποιών Κρήτης (ΣΥ.ΦΑ. ΚΡΗΤΗΣ) www.syfak.gr
Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Λάρισας (ΣΟ.Φ.ΛΑ. ΣΥΝ.ΠΕ.) www.sofla.gr
ΣΥνεταιρισμός ΦΑρμακοποιών Λέσβου (ΣΥ.ΦΑ.Λ.) www.lesvoschamber.com/syfal
ΣΥνεταιρισμός ΦΑρμακοποιών Νότιας Πελοπονήσσου (ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.ΠΕ.) www.syfanope.gr
ΣΥνεταιρισμός ΦΑρμακοποιών Ξάνθης (ΣΥ.ΦΑ.Ξ.) www.syfaxanthi.gr